Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ritningar

Jag gör ritningar till både nyanläggningar och till ombyggnad av äldre trädgårdar.

Idéskissen
I dess enklaste form presenteras mina förslag som en idéskiss. Den visar trädgårdens karaktär, planlösning och formspråk. Du får ta del av mitt förslag i ett tidigt skede i planeringsarbetet. Denna idéskiss kan räcka för att du på ett sätt, ska komma igång med dina trädgårdsprojekt.

Trädgårdsplanen
Vanligen presenteras mitt förslag som en skalenlig och färglagd trädgårdsplan eller situationsplan, med tillhörande förklaringstexter. Här framgår trädgårdens helhetslösning. Önskade funktioner som t.ex uteplatser, lek-, arbets- och odlingsytor finns med. Ytorna är sammanlänkade på ett funktionellt sätt. Viktiga växtelement som t.ex träd, häckar och planteringsytor är inritade. Förslag till val av material och de viktigaste växterna framgår.

För de flesta trädgårdsägare är denna plan ett utmärkt och prisvärt redskap att utgå ifrån, för att kunna skapa en lyckad trädgård. Planen kan ligga till grund för en riktgivande anläggningsoffert.

Detaljerade trädgårdsritningar
Utifrån trädgårdsplanen och i samråd med er som kunder, kan slutgiltiga ritningar, planer och detaljer tas fram. Detaljerade planritningar med tillhörande växtlistor, är en viktig del av mitt arbete. Välplanerade planteringar underlättar skötseln och ger ett väl sammansatt intryck av trädgården.

Jag tillhandahåller även detaljritningar på beläggningar, plank, staket, grillplatser, trappor m.m.

Jag kan även utföra ritning på distans.