Projekt

Här är ett urval av trädgårdar, utemiljöer, plank, murar m.m. som jag har ritat och byggt.

Klicka på bilden för att se bildspel

Piratens väg 11
Liten villatomt. Kunden hade byggt inglasat rum och ville ha ett öppet, lummigt och lättskött uterum i direkt anslutning och i samma nivå. Naturstensmuren är belyst, grillplatsen något nersänkt och planteringen består av mycket perenner, marktäckare samt blommande buskar. En del av bilderna är tagna ca. fyra år efter anläggning och plantering.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Klicka på bilden för att se bildspel

Hedénsv. 3
Efter ett stort bergvärmearbete ville familjen göra om hela framsidan av tomten. Jag gjorde en idéplan med material och växtförteckning. Tanken var att få det stilrent, lättskött, spara en del gammalt material och gömma soptunnorna. Anläggningsarbetet kunde påbörjas.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Annas väg 3
Familjen ville ha en helt ny trädgård. Efter skisser och ritningsförslag började vi anlägga framsidan. Sedan har arbetet fortsatt etappvis med naturstensmur, damm med uteplats samt baksidan med köksväxtland och morgonfikaplats. Efter familjens önskemål, fördelades anläggningsarbetet etappvis under några år.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Bilder från projektets olika delar:

Klicka på bilden för att se bildspel

Vesslevägen 34
Gamla uteplatsen hade blivit för liten. Jag gjorde ett skissförslag med material och växtförteckning. Därefter anlades den nya uteplatsen.

Det skulle byggas en portal + staket med klätterväxter , samt planteras i rabatter och i kullerstensbeläggningen. Detta gjorde familjen själva.

Idé, design och anläggning: Carlssons Trädgård

Klicka på bilden för att se bildspel

Baldersvägen 41
Familjen var trött på de stora buskarna vid entrén, som behövde klippas ofta. De ville istället ha en lättskött, ljus och öppen entré. Efter några skisser enades vi om detta förslag och anläggningsarbetet kunde påbörjas.

Idé och design: Carlssons TrädgårdAnläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Klicka på bilden för att se bildspel

Kattegattsvägen 16
Familjen ville göra om hela framsidan, samt bygga om entrétrappan. Dessutom ville man anlägga en grillplats i trädgården.

Jag gjorde en idéplan på hela tomten, som de sedan själva kommer att kunna använda för att förändra sin trädgård. Vi gjorde entrésidan, trappan och grillplatsen inkl. grill. Familjen valde växter. Det blev en murplantering med mycket perenner, prydnadsgräs, marktäckare och vintergrönt. Trappan murades upp och kläddes med skiffer. Grillen specialkomponerades efter ett minne av en grill, som husägaren sett i Sydafrika.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Klicka på bilden för att se bildspel

Selma Lagerlöfs väg 6
Gammal trädgård som skulle renoveras. Familjens önskemål var nytt uterum, hårdgjorda ytor runt huset, nya rabatter och uteplatser med eftermiddags o kvällssol. Jag gjorde en ritning med material och växtförslag. Anläggningsarbetet fortsätter.

Idé, design och anläggning: Carlssons Trädgård

Uterummet. Idé, design och utförande:: Eriks Snickeri & Design

Klicka på bilden för att se bildspel

Falkenbergs Dagcenter
Falkenbergs dagcenter för förståndshandikappade ville bygga om en av sina innergårdar.

En anledning var att det på kvällar och helger hade blivit ett tillhåll för öldrickande individer, med stor skadegörelse som följd. Någon form av inhägnad behövdes.

Efter möte med personal och ledning kom vi fram till att vi skulle bygga en sinnenas gård innanför planket. Jag fick i uppdrag att göra en komplett ritning över hela innergården. Även gångvägen fram till gården behövde göras om. Därefter skulle vi anlägga för det anslag som beviljades gällande år. En fortsättning att fullfölja ritningsplanerna i framtiden är möjlig.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & Renovering

Klicka på bilden för att se bildspel

Bräckevägen 44
Nybyggd villa och nyanlagd trädgård. Efter en preliminär idéplan över hela tomten gjordes några skissförslag på entré och framsida. Familjens önskemål var att det skulle finnas plats för både bil och husbil. Men det fick inte bli en stenöken... Anläggningsarbetet kunde påbörjas.

Husägaren byggde bl.a. trädäck och jordkällare själv, vilket skapade lite nya förutsättningar. Markplaneringsplan och ny idéplan för trädgårdssidan upprättades.

Anläggningsarbetet av trädgårdssidan kunde påbörjas.

Idé och design: Carlssons Trädgård

Anläggning: Carlssons Trädgård och Bygg & RenoveringKlicka på bilden för att se bildspel

Bohls gård
Familjen ville ha en ny uteplats och nya planteringar som skulle passa in i miljön.

Idé och design: Carlssons Trädgård och Martin Marcusson TL-Bygg

Plattsättning, plantering: Carlssons TrädgårdSpecial, detaljer, mm.