Kostnad

Design
Min debiteringsgrund är 550 kronor per timme inkl. moms. Reseersättning tillkommer. Jag skräddarsyr planeringsarbetet efter era behov. Det är därför svårt att ge några exakta priser på mina tjänster innan vi träffats. Efter det första rådgivningsbesöket, när vi vet mer om tomtens förutsättningar, uppdragets omfattning och vilka förarbeten som krävs, utförs uppdraget per löpande timdebitering eller enligt offert.

Vanlig prisbild är

  • Rådgivningsbesöket 1000 – 2000 kr.

  • Idéskiss inkl. besök 3000 – 7000 kr

  • Trädgårdsplan inkl. besök 7000 – 15000 kr.
    Skalenlig, kan ligga till grund för riktgivande anläggningsoffert.

  • Detaljerad trädgårdsritning, planteringsplan m.m. enligt offert eller per löpande timdebitering.

  • Jag utför designuppdrag längs västkustområdet.


Anläggning
Min debiteringsgrund är 450 kronor per timme inkl. moms.
Anläggningsarbeten utförs per löpande timdebitering eller enligt offert.
Jag utför anläggningsarbeten inom Falkenbergs kommun.