Anläggning

Carlssons Trädgård är i huvudsak ett idé- och designföretag... men på den ljusa delen av året, vill även jag vara ute och jobba. Jag kan tillsammans med mina yrkeskontakter erbjuda följande tjänster:

 • Uppmätning

 • Avvägning

 • Nyanläggning eller förändring av trädgårdar och grönområden

 • Läggning av gångar, terrasser och garageuppfarter med betongsten, marktegel eller gatsten

 • Sättning och läggning av olika naturmaterial som kullersten skiffer, eller olika sorters kross och sjösten

 • Uppsättning av staket och plank

 • Uppförande av alla sorters murar

 • Gräv och schaktarbeten

 • Jordfräsning

 • Grässådd och plantering

 • Vertikalskärning och toppdressing av gräsmattor

 • Beskärning av träd och buskar

 • Gäller det liknande arbeten som inte finns med på listan? Hör av er ändå!


Gå in på projekt för att se arbeten som vi har utfört.